Home | Hardware | Method | Prices | Contact
1 Rugged flightcase
14 HD camera’s
14 HD servers
1 Streetview server
1 GPS receiver
Intern gigabit network
Solid state disk
Unix os
Embedded scripting
GeoCard software


Navigatie > WerkwijzeKort vooronderzoek

HD-Panorama werkt aan een succesvolle integratie bij iedere klant. Om dit mogelijk te maken
doen wij altijd een klein en pragmatisch vooronderzoek. Hiermee voorkomen wij ongewenste
verasssingen en stemmen wij samen met uw mensen af wat u van het eind-resultaat verwacht.

Ook wordt dan meteen duidelijk waar uw website wordt gehost en hoe de integratie het best
kan worden aangepakt. Of u zelf de website onderhoud of hiervoor gebruikt maakt van een
internetburo, maakt voor het eindresultaat geen verschil. Onze flash applicatie is zeer
eenvoudig toe te voegen aan iedere website. Mocht er toch behoefte zijn aan ondersteuning
bij de implementatie dan helpen wij u graag hierbij.


Bezoek op lokatie

Nadat het vooronderzoek is afgerond komen wij langs om de panoramafoto's te maken.
Als de camera is gemonteerd beginnen wij met de opnames. Afhankelijk van de route
kan dit een dagdeel of gehele dag in beslag nemen.

Wij maken 360 graden panoramafoto’s vanaf de openbare weg en vanaf het gevraagde
privé terrein in opdracht van de eigenaar en/of opdrachtgever. Met deze foto’s wordt
de omgeving en de mensen gefotografeerd en is de informatie die vanaf de openbare
weg en/of privéweg te zien is, zichtbaar op deze foto’s. Voor het maken van deze opnames
maken wij ook gebruik van GPS. Het is toegestaan om foto’s te nemen vanaf de openbare
weg. Voor het maken van foto's op privé terrein vragen wij toestemming van de eigenaar.
Verwerking foto's

Als alle opnames zijn gemaakt gaan we beginnen met het verwerken van alle foto's.
Afhankelijk van het aantal gemaakte opnames kan dit erg uiteenlopen tussen verwerking
in één of twee uur t/m meerdere werkdagen.
Nadat alle panoramafoto's zijn verwerkt en eventueel zijn aangepast worden de virtuele
routes gemaakt en getest.

Ten aanzien van de foto copy- en repro-rechten hebben wij een eenvoudig en helder beleid.
Van alle gemaakte panoramafoto's krijgt u standaard alleen het gebruiksrecht op internet.
Als u de beelden ook elders wilt gebruiken kunt u de volledige rechten afkopen middels een
licentie upgrade. De kosten hiervan staan in de prijstabel vermeld. Na het upgraden
ontvangt u alle panorama bestanden op DVD welke u vrij kan gebruiken in byv. drukwerk.


Nabewerking en in productie zetten

De laatste fase is de nabewerking en oplevering van de streetview. Als de gehele streeview is
gemaakt, wordt deze op onze speciale streetview servers geplaatst, die de tour hosted aanbieden.

Hierna sturen wij de instructies voor uw website door naar uw webmaster of internetburo.
Het is ook mogelijk dat u vanuit uw website linked naar een bepaalde plek en positie binnen de
streetview tour. Wij kunnen u hierbij ondersteunen om hiervan optimaal gebruik te maken.

Dankzij de hosted techniek kan er altijd nog een uitbreiding of aanpassen in de tour worden
gemaakt zonder dat u hiervoor iets hoeft te wijzigen in uw eigen website.

Home | Apparatuur | Werkwijze | Prijzen | Contact

Copyright © 2011-2014 HD-Panorama. Alle rechten voorbehouden. HD-Panorama is een handelsnnaam van Richwind Productontwikkeling.
Genoemde handelsmerken en merknamen zijn het eigendom van hun respectievelijke eigenaars.